Læs mere »

Operasjonsavdeling

Operasjonsavdeling

Mer effektive operasjoner

Operasjonsstuen regnes ofte som sykehusets hjerte. Takket være fremskritt i medisinsk teknologi redder kirurgene flere liv hver dag. Riktignok er operasjonsteamets ferdigheter det mest avgjørende på operasjonsstuen, men med riktig utstyr yter de enda bedre. Bedre ytelse vil dessuten forbedre pasientsikkerheten, gjøre behandlingen raskere og begrense kostnadene.  

Vis produkter »

Poliklinikk og dagkirurgi

Poliklinikk og dagkirurgi

Mer kostnadseffektivt helsevern

Dagkirurgi, også kjent som poliklinisk kirurgi, beskriver medisinsk pleie eller behandling som ikke krever at man ligger natten over på et sykehus. Et bredt spekter av kirurgiske inngrep utføres i dag på dagkirurgisk avdeling, og det samlede inngrepsvolumet har forskjøvet seg dramatisk fra sykehus til poliklinikk, noe som gir pasienter, helseleverandører og tredjepartsbetalere en rekke fordeler.

Vis produkter »

Pasientrom

Pasientrom

Mer praktisk pasientpleie

Et hyggelig og bekvemt miljø har vist seg å være avgjørende for de fleste pasienter når de skal komme til hektene. Ergonomi er viktig for pleierne også, for det kan være en stor belastning å løfte og hjelpe pasienter.

Vis produkter »

Føde og barsel

Føde og barsel

Mer bekvemme barnefødsler

Å sikre at både mor og barn har det bra før, under og etter fødselen, er avgjørende for alle fødetjenester og fødeavdelinger.

Vis produkter »

Akutt-/behandlingsrom

Akutt-/behandlingsrom

Raskere pasienttransport og -håndtering

Enten man jobber i primærhelsetjenesten eller er spesialist, trenger man praktiske møbler for å undersøke pasienter. På akutten må transporten dessuten foregå raskt uten å sette pasientsikkerheten i fare.   

Vis produkter »

Sykehjem/hjemmepleie

Sykehjem/hjemmepleie

Større vekt på pasientens velvære

Befolkningen blir eldre, og det skaper nye utfordringer for helsesektoren som forsøker å sikre ikke bare best mulig helse, men også livskvalitet.

Vis produkter »

Merivaara AS

Merivaara er din totalleverandør av medisinsk behandlings- og pleieutstyr for sykehus, sykehjem, legekontor og NAV.

Merivaara tilbyr et stort spekter av sykehusutstyr som operasjonsbord, operasjonslys, taksøylesystemer, undersøkelseslys, sykehus- og sykehjemssenger, akutt- og pasienttransportsbårer, samt fødesenger og barne- og babysenger. I tillegg leverer vi en stor andel spesialsenger og hjelpemidler til sykehus, sykehjem og NAV sine hjelpemiddelsentraler.

Våre allsidige produkter er praktiske og kost-effektive løsninger som øker pasientflyten på et sykehus eller sykehjem. Vår prioritet er å øke komfort og velvære for pasient og pleiepersonell.

Merivaara er et Norsk og Finsk eid konsern, etablert med egne selskaper i disse landene, samt i Sverige og Russland, i tillegg har vi distributører i over 100 andre land. Innen sitt felt er Merivaara den ledende produsenten i Nord Europa.

ISO 9001:2000+ ISO 13485:2003 & ISO 14001:2004 sertifiserte